• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
ХЭРЭГТЭЙ МЭДЭЭ

ХЭРЭГТЭЙ МЭДЭЭ

Бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд мод бут сөөгний үзэсгэлэн худалдаа 2022 оны 05 сарын 12-ний өдрийн  Хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбайд зохион байгуулагдлаа.

2022-05-12 00:00:00