18-25 НАСНЫ ЦЭРГИЙН ҮҮРЭГТНҮҮД ЦЭРЭГ ТАТЛАГАД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ. ЗАРЛАН ДУУДАХ ХУУДАС АВААД ИРЭЭГҮЙ ЦЭРГИЙН ҮҮРЭГТЭНД ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ НООГДУУЛАХ БОЛОХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.

Сум хөгжүүлэх сангийн танилцуулга
01/23/2020

18-25 НАСНЫ ЦЭРГИЙН ҮҮРЭГТНҮҮД ЦЭРЭГ ТАТЛАГАД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ. ЗАРЛАН ДУУДАХ ХУУДАС АВААД ИРЭЭГҮЙ ЦЭРГИЙН ҮҮРЭГТЭНД ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ НООГДУУЛАХ БОЛОХЫГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА.


Parse error: syntax error, unexpected 'one' (T_STRING) in /home1/togov/public_html/sum/batsumber/wp-content/themes/betheme/footer.php on line 75