• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон ШУТИС-ын Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн дэргэдэх Тана лаб-ын зөвлөх баг 2024 оны 04-р сарын 22-ны өдөр “Сумдын эдийн засгийн бүтэц ба дундын хоршоо” сургалт хэлэлцүүлэгийг зохион байгууллаа