• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
Сүлдний тайлбар

Сүлдний тайлбар -

Сүлдний дугуй тойрог хэлбэр нь үргэлж мөнхийг бэлгэдэх нарны хэлбэрийг, доод хэсэгт байрлах тариан түрүү нь нутгийн ард түмний хөдөлмөр бүтээл аж байдлыг, дээд талын алхан хээ нь нутгийн зон олны түүхэн өв уламжлал урлаг соёлоо хадгалж ирснийг, ногоон өнгө нь мөнх ногоон ой, үржил шимт хөрс шороогоо, цэвэр ус, цэнгэг агаар мөнх хөх тэнгэрийг, эрт эдүгээгээс өнөөг хүртэл дахин шүтэж сүслэн дээдэлж ирсэн Мандал хайрханаасүлдлэн дээдэлж, тариан түрүүг холбосон гурван ширхэг босоо гурван холбоос нь одоо ирээдүй өнгөрсөн гурван үеийн төлөөл болж эв эеийг, сараар сав ертөнцийн гариг эрхсийг улаанаар нарыг дүрсэлсэн нь ашид мандан бадрахыг, алтан хүрээтэй хөх дөлийг дүрсэлсэн нь мөнхөд бадамлахыг, сүлдэнд байрласан дүрсүүдийг алтан шаргал өнгөөр илэрхийлсэн нь аз жаргалыг тус тус бэлгэдсэн байна.

2022-06-02 00:00:00