• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
Тогтоол, захирамж
ИРГЭДИЙНХЭЭ МЭДЛЭГТ ЗОРИУЛЬЯ

ИРГЭДИЙНХЭЭ МЭДЛЭГТ ЗОРИУЛЬЯ...

2023-03-21 11:08:58

Дэлгэрэнгүй..
2022 онд ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

2022 онд ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай ИТХ-ын тогтоол...

2021-12-27 21:27:06

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгөх тухай ИТХ-ын тогтоол

Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгөх тухай ИТХ-ын тогтоол...

2021-12-27 21:21:41

Дэлгэрэнгүй..