• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
Хоршоо хөгжүүлэх сан
Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл авах талаарх мэдээлэл

“ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын 2.11 дэх заалтын дагуу 2023 оны 09 сарын 18-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 10 сарын 18-ны өдрийг дуустал тус санга...

2023-09-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..