• 93313777
  • tov.batsumber@gmail.com
Суманд үйл ажиллагаа явууладаг ААН, иргэдийн уулзалт

 Тус суманд амралт, хүүхдийн зуслан, гэр, жижиг байшин түрээсийн үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, иргэдтэй 2023 оны 06-р сарын 15-ний өдөр ЗДТ газарт зөвлөгөөн хийж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, одоогийн тулгамдсан асуудлын талаар санал бодлоо солилцлоо. Энэ хүү зөвлөгөөнд тохирлын гэрчилгээ бүхий  9 аж ахуй нэгж бүхий амралтын газрууд , Цогт мандал буян,  11 иргэн оролцсон.  Мөн бохир эко 00-ийн асуудлаар “Төгс Хийморь Баясах” ХХК ирж боловсон 00-ийг санал болгож, захиалгаар боловсон 00-ийг хийж гүйцэтгэх саналтай байна. 

2023-06-15 00:00:00